Rochtain dhíreach ar an bpríomhbhrabhsálaí (aimsigh Iontráil) Rochtain ar inneachar an leathanaigh (aimsigh Iontráil) Rochtain dhíreach ar na suíomhanna eile (aimsigh Iontráil)

Torthaí de réir tíre

Tá an chuid seo den láithreán gréasáin tiomanta do na torthaí toghcháin sna 28 mBallstát.

Roghnaigh tír ón liosta thuas agus gheobhaidh tú na sonraí seo a leanas faoi gach Ballstát.

  • torthaí thoghcháin 2009 (seachas an Chróit)
  • torthaí thoghcháin 2014 (ón 25 Bealtaine 2014)

Ina theannta sin, beidh an fhaisnéis seo a leanas ar fáil freisin faoi gach Ballstát:

  • Líon na ndaoine a chaith vóta i ngach toghchán Eorpach
  • Torthaí de réir grúpa polaitiúil i %
  • Suíocháin de réir grúpa polaitiúil
  • Tábla achoimre a thugann na torthaí de réir na bpáirtithe polaitiúla agus dáileadh na n-iarrthóirí tofa sna páirtithe polaitiúla
  • Cóimheá inscne i ngach toghchán Eorpach