Odaziv birača 39.10%

Konačni rezultati

Rezultat prema nacionalnoj stranci

Izborna godina 2014

KOK
percent 22.60%
seats 3
KESK
percent 19.70%
seats 3
PS
percent 12.90%
seats 2
SDP
percent 12.30%
seats 2
VAS
percent 9.30%
seats 1
VIHR
percent 9.30%
seats 1
SFP (RKP)
percent 6.80%
seats 1
KD
percent 5.20%
seats 0
Druge stranke
percent 1.90%
seats 0

Mjesta prema političkoj skupini

Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)

Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
3

Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu

Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
2

Europski konzervativci i reformisti

Europski konzervativci i reformisti
2

Savez liberala i demokrata za Europu

Savez liberala i demokrata za Europu
4

Europska ujedinjena ljevica – Nordijska zelena ljevica

Europska ujedinjena ljevica – Nordijska zelena ljevica
1

Zeleni/Europski slobodni savez

Zeleni/Europski slobodni savez
1

Kluba zastupnika Europe slobode i demokracije

Kluba zastupnika Europe slobode i demokracije
0

Nezavisni zastupnici - zastupnici koji ne pripadaju nijednom klubu zastupnika

Nezavisni zastupnici - zastupnici koji ne pripadaju nijednom klubu zastupnika
0

Postotak žena 54 %

Postotak muškaraca 46 %

Izborna godina 2014