Odaziv birača 37.32%

Konačni rezultati

Rezultat prema nacionalnoj stranci

Izborna godina 2014

D66
percent 15.48%
seats 4
CDA
percent 15.18%
seats 5
PVV
percent 13.32%
seats 4
VVD
percent 12.02%
seats 3
SP
percent 9.60%
seats 2
PvdA
percent 9.40%
seats 3
Coalition CU - SGP
percent 7.67%
seats 2
GroenLinks
percent 6.98%
seats 2
PvdD
percent 4.21%
seats 1
50Plus
percent 3.69%
seats 0
Druge stranke
percent 2.45%
seats 0

Mjesta prema političkoj skupini

Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)

Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
5

Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu

Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
3

Europski konzervativci i reformisti

Europski konzervativci i reformisti
2

Savez liberala i demokrata za Europu

Savez liberala i demokrata za Europu
7

Europska ujedinjena ljevica – Nordijska zelena ljevica

Europska ujedinjena ljevica – Nordijska zelena ljevica
3

Zeleni/Europski slobodni savez

Zeleni/Europski slobodni savez
2

Kluba zastupnika Europe slobode i demokracije

Kluba zastupnika Europe slobode i demokracije
0

Nezavisni zastupnici - zastupnici koji ne pripadaju nijednom klubu zastupnika

Nezavisni zastupnici - zastupnici koji ne pripadaju nijednom klubu zastupnika
4

Postotak žena 42 %

Postotak muškaraca 58 %

Izborna godina 2014