Odaziv birača 51.07%

Konačni rezultati

Rezultat prema nacionalnoj stranci

Izborna godina 2014

S
percent 24.19%
seats 5
MP
percent 15.41%
seats 4
M
percent 13.65%
seats 3
FP
percent 9.91%
seats 2
SD
percent 9.67%
seats 2
C
percent 6.49%
seats 1
V
percent 6.30%
seats 1
KD
percent 5.93%
seats 1
FI
percent 5.49%
seats 1
PP
percent 2.23%
seats 0
Druge stranke
percent 0.73%
seats 0

Mjesta prema političkoj skupini

Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)

Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
4

Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu

Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
6

Europski konzervativci i reformisti

Europski konzervativci i reformisti
0

Savez liberala i demokrata za Europu

Savez liberala i demokrata za Europu
3

Europska ujedinjena ljevica – Nordijska zelena ljevica

Europska ujedinjena ljevica – Nordijska zelena ljevica
1

Zeleni/Europski slobodni savez

Zeleni/Europski slobodni savez
4

Kluba zastupnika Europe slobode i demokracije

Kluba zastupnika Europe slobode i demokracije
2

Nezavisni zastupnici - zastupnici koji ne pripadaju nijednom klubu zastupnika

Nezavisni zastupnici - zastupnici koji ne pripadaju nijednom klubu zastupnika
0

Postotak žena 55 %

Postotak muškaraca 45 %

Izborna godina 2014