Odaziv birača 42.97%

Konačni rezultati

Parlament na odlasku 06/05/2014 12:00 CEST

Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)

Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
35.77%|
274

Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu

Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
25.59%|
196

Savez liberala i demokrata za Europu

Savez liberala i demokrata za Europu
10.83%|
83

Zeleni/Europski slobodni savez

Zeleni/Europski slobodni savez
7.44%|
57

Europski konzervativci i reformisti

Europski konzervativci i reformisti
7.44%|
57

Europska ujedinjena ljevica – Nordijska zelena ljevica

Europska ujedinjena ljevica – Nordijska zelena ljevica
4.57%|
35

Klub zastupnika Europe slobode i demokracije

Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
4.05%|
31

Nezavisni zastupnici - zastupnici koji ne pripadaju nijednom klubu zastupnika

Nezavisni zastupnici - zastupnici koji ne pripadaju nijednom klubu zastupnika
4.31%|
33

Postotak žena 35 %

Postotak muškaraca 65 %