Odaziv birača 42.61%

Konačni rezultati

Izborna godina 2014 01/07/2014 10:14 CEST

Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)

Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
29.43%|
221

Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu

Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
25.43%|
191

Europski konzervativci i reformisti

Europski konzervativci i reformisti
9.32%|
70

Savez liberala i demokrata za Europu

Savez liberala i demokrata za Europu
8.92%|
67

Europska ujedinjena ljevica – Nordijska zelena ljevica

Europska ujedinjena ljevica – Nordijska zelena ljevica
6.92%|
52

Zeleni/Europski slobodni savez

Zeleni/Europski slobodni savez
6.66%|
50

Kluba zastupnika Europe slobode i demokracije

Kluba zastupnika Europe slobode i demokracije
6.39%|
48

Nezavisni zastupnici - zastupnici koji ne pripadaju nijednom klubu zastupnika

Nezavisni zastupnici - zastupnici koji ne pripadaju nijednom klubu zastupnika
6.92%|
52

Postotak žena 37 %

Postotak muškaraca 63 %

Izborna godina 2014