Izravni pristup glavnom pretraživaču (pritisnite tipku Uđi) Pristup sadržaju stranica (pritisnite tipku Uđi) Izravni pristup drugim stranicama (pritisnite tipku Uđi)

Mjesta prema političkoj skupini i državi članici

Parlament na odlasku

06/05/2014 12:00 CEST

Mjesto prema političkoj skupini i državi članici
Država
EPP S&D ALDE Zeleni/ESS ECR GUE/NGL EFD NI Ukupno
Europska unija Europska unija 274 196 83 57 57 35 31 33 766
Belgija Belgija 5 5 5 4 1 1 1 22
Bugarska Bugarska 7 4 5 1 1 18
Češka Republika Češka Republika 2 7 9 4 22
Danska Danska 1 5 3 1 1 1 1 13
Njemačka Njemačka 42 23 12 14 8 99
Estonija Estonija 1 1 3 1 6
Irska Irska 4 2 4 1 1 12
Grčka Grčka 7 8 1 1 3 2 22
Španjolska Španjolska 25 23 2 2 1 1 54
Francuska Francuska 30 14 6 15 5 1 3 74
Hrvatska Hrvatska 5 5 1 1 12
Italija Italija 34 23 4 2 8 2 73
Cipar Cipar 2 2 2 6
Latvija Latvija 4 1 1 1 1 1 9
Litva Litva 4 3 2 1 2 12
Luksemburg Luksemburg 3 1 1 1 6
Mađarska Mađarska 14 4 1 3 22
Malta Malta 2 4 6
Nizozemska Nizozemska 5 3 6 3 1 2 1 5 26
Austrija Austrija 6 5 2 6 19
Poljska Poljska 28 7 12 4 51
Portugal Portugal 10 7 1 4 22
Rumunjska Rumunjska 14 11 5 3 33
Slovenija Slovenija 4 2 2 8
Slovačka Slovačka 6 5 1 1 13
Finska Finska 4 2 4 2 1 13
Švedska Švedska 5 6 4 4 1 20
Ujedinjeno Kraljevstvo Ujedinjeno Kraljevstvo 13 12 5 27 1 8 7 73

Svaka politička skupina mora biti sastavljena od 25 zastupnika iz najmanje 7 država članica.

Kartica:
  • EPP - Logo stranke EPP: Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
  • S&D - Logo stranke S&D: Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
  • ALDE - Logo stranke ALDE: Savez liberala i demokrata za Europu
  • Zeleni/ESS - Logo stranke Zeleni/ESS: Zeleni/Europski slobodni savez
  • ECR - Logo stranke ECR: Europski konzervativci i reformisti
  • GUE/NGL - Logo stranke GUE/NGL: Europska ujedinjena ljevica – Nordijska zelena ljevica
  • EFD - Logo stranke EFD: Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
  • NI - Logo stranke NI: Nezavisni zastupnici - zastupnici koji ne pripadaju nijednom klubu zastupnika