Izravni pristup glavnom pretraživaču (pritisnite tipku Uđi) Pristup sadržaju stranica (pritisnite tipku Uđi) Izravni pristup drugim stranicama (pritisnite tipku Uđi)

Mjesta prema političkoj skupini i državi članici

Izborna godina 2014

Mjesto prema političkoj skupini i državi članici
Država
EPP S&D ECR ALDE GUE/NGL Zeleni/ESS EFDD NI Ukupno
Europska unija Europska unija 221 191 70 67 52 50 48 52 751
Belgija Belgija 4 4 4 6 2 1 21
Bugarska Bugarska 7 4 2 4 17
Češka Republika Češka Republika 7 4 2 4 3 1 21
Danska Danska 1 3 4 3 1 1 13
Njemačka Njemačka 34 27 8 4 8 13 2 96
Estonija Estonija 1 1 3 1 6
Irska Irska 4 1 1 1 4 11
Grčka Grčka 5 4 1 6 5 21
Španjolska Španjolska 17 14 8 11 4 54
Francuska Francuska 20 13 7 4 6 1 23 74
Hrvatska Hrvatska 5 2 1 2 1 11
Italija Italija 17 31 3 17 5 73
Cipar Cipar 2 2 2 6
Latvija Latvija 4 1 1 1 1 8
Litva Litva 2 2 1 3 1 2 11
Luksemburg Luksemburg 3 1 1 1 6
Mađarska Mađarska 12 4 2 3 21
Malta Malta 3 3 6
Nizozemska Nizozemska 5 3 2 7 3 2 4 26
Austrija Austrija 5 5 1 3 4 18
Poljska Poljska 23 5 19 4 51
Portugal Portugal 7 8 2 4 21
Rumunjska Rumunjska 15 16 1 32
Slovenija Slovenija 5 1 1 1 8
Slovačka Slovačka 6 4 2 1 13
Finska Finska 3 2 2 4 1 1 13
Švedska Švedska 4 6 3 1 4 2 20
Ujedinjeno Kraljevstvo Ujedinjeno Kraljevstvo 20 20 1 1 6 24 1 73

Svaka politička skupina mora biti sastavljena od 25 zastupnika iz najmanje 7 država članica.

Kartica:
  • EPP - Logo stranke EPP: Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
  • S&D - Logo stranke S&D: Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
  • ECR - Logo stranke ECR: Europski konzervativci i reformisti
  • ALDE - Logo stranke ALDE: Savez liberala i demokrata za Europu
  • GUE/NGL - Logo stranke GUE/NGL: Europska ujedinjena ljevica – Nordijska zelena ljevica
  • Zeleni/ESS - Logo stranke Zeleni/ESS: Zeleni/Europski slobodni savez
  • EFDD - Logo stranke EFDD: Kluba zastupnika Europe slobode i demokracije
  • NI - Logo stranke NI: Nezavisni zastupnici - zastupnici koji ne pripadaju nijednom klubu zastupnika