Izravni pristup glavnom pretraživaču (pritisnite tipku Uđi) Pristup sadržaju stranica (pritisnite tipku Uđi) Izravni pristup drugim stranicama (pritisnite tipku Uđi)

Odaziv birača

Konačni rezultati

Odaziv birača na europskim izborima za Europsku uniju
Godina i broj EU članova Postotak
1979
EU9
61.99
1984
EU10
58.98
1989
EU12
58.41
1994
EU12
56.67
1999
EU15
49.51
2004
EU25
45.47
2009
EU27
42.97
2014
EU28
42.61

Izvor: TNS/Scytl u suradnji s Europskim parlamentom

Odaziv po državi (u %)

Odaziv po državi (u %)
Država
1979 1981 1984 1987 1989 1994 1995 1996 1999 2004 2007 2009 2013 2014
Europska unija Europska unija 61.99 - 58.98 - 58.41 56.67 - - 49.51 45.47 - 42.97 - 42.61
Belgija Belgija 91.36 92.09 90.73 90.66 91.05 90.81 90.39 89.64
Danska Danska 47.82 52.38 46.17 52.92 50.46 47.89 59.54 56.32
Njemačka Njemačka 65.73 56.76 62.28 60.02 45.19 43 43.27 48.10
Irska Irska 63.61 47.56 68.28 43.98 50.21 58.58 58.64 52.44
Francuska Francuska 60.71 56.72 48.8 52.71 46.76 42.76 40.63 42.43
Italija Italija 85.65 82.47 81.07 73.6 69.76 71.72 65.05 57.22
Luksemburg Luksemburg 88.91 88.79 87.39 88.55 87.27 91.35 90.76 85.55
Nizozemska Nizozemska 58.12 50.88 47.48 35.69 30.02 39.26 36.75 37.32
Ujedinjeno Kraljevstvo Ujedinjeno Kraljevstvo 32.35 32.57 36.37 36.43 24 38.52 34.7 35.60
Grčka Grčka 81.48 80.59 80.03 73.18 70.25 63.22 52.61 59.97
Španjolska Španjolska 68.52 54.71 59.14 63.05 45.14 44.87 43.81
Portugal Portugal 72.42 51.1 35.54 39.93 38.6 36.77 33.67
Švedska Švedska 41.63 38.84 37.85 45.53 51.07
Austrija Austrija 67.73 49.4 42.43 45.97 45.39
Finska Finska 57.6 30.14 39.43 38.6 39.10
Češka Republika Češka Republika 28.3 28.22 18.20
Estonija Estonija 26.83 43.9 36.52
Cipar Cipar 72.5 59.4 43.97
Litva Litva 48.38 20.98 47.35
Latvija Latvija 41.34 53.7 30.24
Mađarska Mađarska 38.5 36.31 28.97
Malta Malta 82.39 78.79 74.80
Poljska Poljska 20.87 24.53 23.83
Slovenija Slovenija 28.35 28.37 24.55
Slovačka Slovačka 16.97 19.64 13.05
Bugarska Bugarska 29.22 38.99 35.84
Rumunjska Rumunjska 29.47 27.67 32.44
Hrvatska Hrvatska 20.84 25.24

Izvor: TNS/Scytl u suradnji s Europskim parlamentom

Proširenje Europske unije:

1979 - EU9 -
9 država članica: Njemačka, Francuska, Italija, Nizozemska, Belgija, Luksemburg, Velika Britanija, Danska i Irska
1984 - EU10 -
9 država članica + Grčka 1981
1989 - EU12 -
10 država članica + Španjolska i Portugal 1986
1994 - EU12 -
12 država članica
1999 - EU15 -
12 država članica + Austrija, Švedska i Finska 1995
2004 - EU25 -
15 država članica + Poljska, Mađarska, Slovenija, Slovačka, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Cipar i Malta 2004
2009 - EU27 -
25 država članica + Bugarska i Rumunjska 2007
2014 - EU28 -
27 država članica + Hrvatska 2013