Vēlētāju aktivitāte 37.32%

Galīgie rezultāti

Rezultāti, kārtoti pēc nacionālās partijas

2014. gada atklāšanas sesija

D66
percent 15.48%
seats 4
CDA
percent 15.18%
seats 5
PVV
percent 13.32%
seats 4
VVD
percent 12.02%
seats 3
SP
percent 9.60%
seats 2
PvdA
percent 9.40%
seats 3
Coalition CU - SGP
percent 7.67%
seats 2
GroenLinks
percent 6.98%
seats 2
PvdD
percent 4.21%
seats 1
50Plus
percent 3.69%
seats 0
Pārējās partijas
percent 2.45%
seats 0

Vietas, kārtotas pēc politiskās grupas

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa
5

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa
3

Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa

Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa
2

Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienība

Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienība
7

Eiropas Apvienotie kreisie/Ziemeļvalstu Zaļie kreisie

Eiropas Apvienotie kreisie/Ziemeļvalstu Zaļie kreisie
3

Zaļie/Eiropas Brīvā apvienība

Zaļie/Eiropas Brīvā apvienība
2

Grupa „Brīvības un tiešās demokrātijas Eiropa”

Grupa „Brīvības un tiešās demokrātijas Eiropa”
0

Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti — deputāti, kas nepieder ne pie vienas no Parlamenta politiskajām grupām

Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti — deputāti, kas nepieder ne pie vienas no Parlamenta politiskajām grupām
4

Sieviešu īpatsvars 42 %

Vīriešu īpatsvars 58 %

2014. gada atklāšanas sesija