Lūdzu, iespējojiet JavaScript, lai vizualizētu šo lapu

2014. gada atklāšanas sesija 01/07/2014 10:14 CEST


ETP
221
S&D
191
EKR
70
ALDE
67
GUE/NGL
52
Zaļie/EBA
50
EFDD
48
NI
52