Bezpośredni dostęp do głównej przeglądarki (wciśnij Enter) Dostęp do zawartości strony (wciśnij Enter) Bezpośredni dostęp do innych stron (wciśnij Enter)

Wyniki według kraju

Wielka Brytania

Frekwencja

Ostateczne wyniki

22/09/2014 10:55 CEST

Wielka Brytania: Porównanie frekwencji na poziomie krajowym i europejskim
Rok i liczba członków UE Odsetek Wielka Brytania Odsetek Unia Europejska
1979
EU9
32.35 61.99
1984
EU10
32.57 58.98
1989
EU12
36.37 58.41
1994
EU12
36.43 56.67
1999
EU15
24 49.51
2004
EU25
38.52 45.47
2009
EU27
34.7 42.97
2014
EU28
35.60 42.61

Źródło: TNS/Scytl we współpracy z Parlamentem Europejskim


Wielka Brytania

Wynik według partii krajowej

Ostateczne wyniki

28/05/2014 14:09 CEST

Wielka Brytania: Wynik według partii krajowej
Partie polityczne Dane procentowe
UKIP 26.77
Lab. 24.74
Cons. 23.31
GP 7.67
LDP 6.69
SNP 2.40
BNP 1.11
PL-PW 0.69
SF 0.66
DUP 0.54
UUP 0.35
SDLP 0.34
Inne partie GB 4.02
Inne partie NI 0.71
Zakładka:
 • UKIP : United Kingdom Independence Party
 • Lab. : Labour Party
 • Cons. : Conservative Party
 • GP : Green Party
 • LDP : Liberal Democrats Party
 • SNP : Scottish National Party
 • BNP : The British National Party
 • PL-PW : Plaid Cymru - Party of Wales
 • SF : Sinn Féin
 • DUP : Democratic Unionist Party
 • UUP : Ulster Unionist Party \ Conservative & Ulster Unionist Alliance
 • SDLP : Social Democratic & Labour Party
 • Inne partie WB : Inne partie – Wielka Brytania
 • Inne partie IP : Inne partie – Irlandia Północna

Źródło: TNS/Scytl we współpracy z Parlamentem Europejskim


Irlandia Północna

Wynik według partii krajowej

Ostateczne wyniki

22/09/2014 14:09 CEST

Irlandia Północna: Wynik według partii krajowej
Partie polityczne Dane procentowe
SF 25.52
DUP 20.95
UUP 13.33
SDLP 13.03
Inne partie NI 27.17
Zakładka:
 • SF : Sinn Féin
 • DUP : Democratic Unionist Party
 • UUP : Ulster Unionist Party \ Conservative & Ulster Unionist Alliance
 • SDLP : Social Democratic & Labour Party
 • Inne partie IP : Inne partie – Irlandia Północna

Źródło: TNS/Scytl we współpracy z Parlamentem Europejskim


Wielka Brytania

Wynik według partii krajowej

Ostateczne wyniki

22/09/2014 14:09 CEST

Wielka Brytania: Wynik według partii krajowej
Partie polityczne Dane procentowe
UKIP 27.49
Lab. 25.40
Cons. 23.93
GP 7.87
LDP 6.87
SNP 2.46
BNP 1.14
PL-PW 0.71
Inne partie GB 4.13
Zakładka:
 • UKIP : United Kingdom Independence Party
 • Lab. : Labour Party
 • Cons. : Conservative Party
 • GP : Green Party
 • LDP : Liberal Democrats Party
 • SNP : Scottish National Party
 • BNP : The British National Party
 • PL-PW : Plaid Cymru - Party of Wales
 • Inne partie WB : Inne partie – Wielka Brytania

Źródło: TNS/Scytl we współpracy z Parlamentem Europejskim


Wielka Brytania

Miejsca według grupy politycznej

Posiedzenie otwierające 2014

Miejsca według europejskiej grupy politycznej
Grupy polityczne Miejsca
EPL 0
S&D 20
EKR 20
ALDE 1
GUE/NGL 1
Zieloni/WSE 6
EFDD 24
NI 1
Zakładka:
 • EPL : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • S&D : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • EKR : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • ALDE : Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • GUE/NGL : Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
 • Zieloni/WSE : Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
 • EFDD : Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
 • NI : Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej

Irlandia Północna

Miejsca według grupy politycznej

Posiedzenie otwierające 2014

Miejsca według europejskiej grupy politycznej
Grupy polityczne Miejsca
EPL 0
S&D 0
EKR 1
ALDE 0
GUE/NGL 1
Zieloni/WSE 0
EFDD 0
NI 1
Zakładka:
 • EPL : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • S&D : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • EKR : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • ALDE : Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • GUE/NGL : Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
 • Zieloni/WSE : Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
 • EFDD : Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
 • NI : Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej

Wielka Brytania

Miejsca według grupy politycznej

Posiedzenie otwierające 2014

Miejsca według europejskiej grupy politycznej
Grupy polityczne Miejsca
EPL 0
S&D 20
EKR 19
ALDE 1
GUE/NGL 0
Zieloni/WSE 6
EFDD 24
NI 0
Zakładka:
 • EPL : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • S&D : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • EKR : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • ALDE : Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • GUE/NGL : Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
 • Zieloni/WSE : Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
 • EFDD : Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
 • NI : Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej

Wielka Brytania

Tabela podsumowująca

Posiedzenie otwierające 2014

Tabela podsumowująca według europejskiej grupy politycznej i krajowej partii politycznej
Partie % Miejsca EPL S&D EKR ALDE GUE/NGL Zieloni/WSE EFDD NI
Łącznie 100 73 0 20 20 1 1 6 24 1
UKIP 26.77 24 24
Lab. 24.74 20 20
Cons. 23.31 19 19
GP 7.67 3 3
LDP 6.69 1 1
SNP 2.40 2 2
BNP 1.11 0
PL-PW 0.69 1 1
SF 0.66 1 1
DUP 0.54 1 1
UUP 0.35 1 1
SDLP 0.34 0
Inne partie GB 4.02 0
Inne partie NI 0.71 0
Zakładka:
 • EPL : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • S&D : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • EKR : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • ALDE : Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • GUE/NGL : Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
 • Zieloni/WSE : Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
 • EFDD : Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
 • NI : Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej
Zakładka:
 • UKIP : United Kingdom Independence Party
 • Lab. : Labour Party
 • Cons. : Conservative Party
 • GP : Green Party
 • LDP : Liberal Democrats Party
 • SNP : Scottish National Party
 • BNP : The British National Party
 • PL-PW : Plaid Cymru - Party of Wales
 • SF : Sinn Féin
 • DUP : Democratic Unionist Party
 • UUP : Ulster Unionist Party \ Conservative & Ulster Unionist Alliance
 • SDLP : Social Democratic & Labour Party
 • Inne partie WB : Inne partie – Wielka Brytania
 • Inne partie IP : Inne partie – Irlandia Północna

Irlandia Północna

Tabela podsumowująca

Posiedzenie otwierające 2014

Tabela podsumowująca według europejskiej grupy politycznej i krajowej partii politycznej
Partie % Miejsca EPL S&D EKR ALDE GUE/NGL Zieloni/WSE EFDD NI
Łącznie 100 3 0 0 1 0 1 0 0 1
SF 25.52 1 1
DUP 20.95 1 1
UUP 13.33 1 1
SDLP 13.03 0
Inne partie NI 27.17 0
Zakładka:
 • EPL : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • S&D : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • EKR : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • ALDE : Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • GUE/NGL : Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
 • Zieloni/WSE : Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
 • EFDD : Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
 • NI : Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej
Zakładka:
 • SF : Sinn Féin
 • DUP : Democratic Unionist Party
 • UUP : Ulster Unionist Party \ Conservative & Ulster Unionist Alliance
 • SDLP : Social Democratic & Labour Party
 • Inne partie IP : Inne partie – Irlandia Północna

Wielka Brytania

Tabela podsumowująca

Posiedzenie otwierające 2014

Tabela podsumowująca według europejskiej grupy politycznej i krajowej partii politycznej
Partie % Miejsca EPL S&D EKR ALDE GUE/NGL Zieloni/WSE EFDD NI
Łącznie 100 70 0 20 19 1 0 6 24 0
UKIP 27.49 24 24
Lab. 25.40 20 20
Cons. 23.93 19 19
GP 7.87 3 3
LDP 6.87 1 1
SNP 2.46 2 2
BNP 1.14 0
PL-PW 0.71 1 1
Inne partie GB 4.13 0
Zakładka:
 • EPL : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • S&D : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • EKR : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • ALDE : Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • GUE/NGL : Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
 • Zieloni/WSE : Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
 • EFDD : Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
 • NI : Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej
Zakładka:
 • UKIP : United Kingdom Independence Party
 • Lab. : Labour Party
 • Cons. : Conservative Party
 • GP : Green Party
 • LDP : Liberal Democrats Party
 • SNP : Scottish National Party
 • BNP : The British National Party
 • PL-PW : Plaid Cymru - Party of Wales
 • Inne partie WB : Inne partie – Wielka Brytania

Rozkład kobiet i mężczyzn

Posiedzenie otwierające 2014

participation-rate.table05.caption
Odsetek mężczyzn Odsetek kobiet
1979EU9 86 14
1984EU10 85 15
1989EU12 85 15
1994EU12 82 18
1999EU15 76 24
2004EU25 74 26
2009EU27 67 33
2014EU28 59 41