Frekwencja 38.99%

Ostateczne wyniki

Wynik według partii krajowej

Posiedzenie otwierające w 2009 r.

GERB
percent 24.36%
seats 5
BSP
percent 18.5%
seats 4
DPS
percent 14.14%
seats 3
ATAKA
percent 11.96%
seats 2
NDSV
percent 7.96%
seats 2
SDS-DSB
percent 7.95%
seats 1
LIDER
percent 5.7%
seats 0
RZS
percent 4.67%
seats 0
NAPRED
percent 2.26%
seats 0
Zelenite
percent 0.72%
seats 0
BND
percent 0.46%
seats 0
Inne partie
percent 1.32%
seats 0

Miejsca według grupy politycznej

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
6

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
4

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
5

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
0

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
0

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
0

Europa Wolności i Demokracji

Europa Wolności i Demokracji
0

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej
2

Odsetek kobiet 41 %

Odsetek mężczyzn 59 %

Posiedzenie otwierające 2014