Frekwencja 28.22%

Ostateczne wyniki

Wynik według partii krajowej

Posiedzenie otwierające w 2009 r.

ODS
percent 31.45%
seats 9
ČSSD
percent 22.38%
seats 7
KSČM
percent 14.18%
seats 4
KDU-ČSL
percent 7.64%
seats 2
Suveren.
percent 4.26%
seats 0
SZ
percent 2.06%
seats 0
SNK ED
percent 1.65%
seats 0
NEZ
percent 0.54%
seats 0
Inne partie
percent 15.84%
seats 0

Miejsca według grupy politycznej

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
2

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
7

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
0

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
0

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
9

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
4

Europa Wolności i Demokracji

Europa Wolności i Demokracji
0

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej
0

Odsetek kobiet 18 %

Odsetek mężczyzn 82 %

Posiedzenie otwierające 2014