Frekwencja 59.54%

Ostateczne wyniki

Wynik według partii krajowej

Posiedzenie otwierające w 2009 r.

A
percent 20.9%
seats 4
V
percent 19.6%
seats 3
F
percent 15.4%
seats 2
O
percent 14.8%
seats 2
C
percent 12.3%
seats 1
N
percent 7%
seats 1
B
percent 4.1%
seats 0
J
percent 2.3%
seats 0
I
percent 0.6%
seats 0
Inne partie
percent 3.00%
seats 0

Miejsca według grupy politycznej

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
1

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
4

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
3

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
2

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
0

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
1

Europa Wolności i Demokracji

Europa Wolności i Demokracji
2

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej
0

Odsetek kobiet 46 %

Odsetek mężczyzn 54 %

Posiedzenie otwierające 2014