Frekwencja 56.32%

Ostateczne wyniki

Wynik według partii krajowej

Posiedzenie otwierające 2014

O. (DF)
percent 26.60%
seats 4
A. (S)
percent 19.10%
seats 3
V. (V)
percent 16.70%
seats 2
F. (SF)
percent 11.00%
seats 1
C. (KF)
percent 9.10%
seats 1
N.
percent 8.10%
seats 1
B. (RV)
percent 6.50%
seats 1
I. (LA)
percent 2.90%
seats 0
Inne partie
percent 0.00%
seats 0

Miejsca według grupy politycznej

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
1

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
3

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
4

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
3

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
1

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
1

Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej

Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
0

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej
0

Odsetek kobiet 38 %

Odsetek mężczyzn 62 %

Posiedzenie otwierające 2014