Frekwencja 36.52%

Ostateczne wyniki

Wynik według partii krajowej

Posiedzenie otwierające 2014

ER
percent 24.30%
seats 2
KE
percent 22.40%
seats 1
IRL
percent 13.90%
seats 1
SDE
percent 13.60%
seats 1
I. Tarand (Ind.)
percent 13.20%
seats 1
EKRE
percent 4.00%
seats 0
EIP
percent 1.30%
seats 0
EER
percent 0.30%
seats 0
Inne partie
percent 7.00%
seats 0

Miejsca według grupy politycznej

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
1

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
1

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
0

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
3

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
0

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
1

Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej

Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
0

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej
0

Odsetek kobiet 50 %

Odsetek mężczyzn 50 %

Posiedzenie otwierające 2014