Frekwencja 52.61%

Ostateczne wyniki

Wynik według partii krajowej

Posiedzenie otwierające w 2009 r.

PA.SO.K.
percent 36.65%
seats 8
N.D.
percent 32.29%
seats 8
K.K.E.
percent 8.35%
seats 2
LA.O.S.
percent 7.15%
seats 2
SY.RIZ.A.
percent 4.7%
seats 1
OP
percent 3.49%
seats 1
PA.M.ME.
percent 1.27%
seats 0
Drassi
percent 0.76%
seats 0
Inne partie
percent 5.34%
seats 0

Miejsca według grupy politycznej

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
8

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
8

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
0

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
1

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
0

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
3

Europa Wolności i Demokracji

Europa Wolności i Demokracji
2

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej
0

Odsetek kobiet 32 %

Odsetek mężczyzn 68 %

Posiedzenie otwierające 2014