Frekwencja 38.6%

Ostateczne wyniki

Wynik według partii krajowej

Posiedzenie otwierające w 2009 r.

KOK
percent 23.2%
seats 3
KESK
percent 19%
seats 3
SDP
percent 17.5%
seats 2
KD-PS
percent 14%
seats 2
percent
seats 1
percent
seats 1
VIHR
percent 12.4%
seats 2
SFP (RKP)
percent 6.1%
seats 1
VAS
percent 5.9%
seats 0
Inne partie
percent 1.9%
seats 0

Miejsca według grupy politycznej

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
4

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
2

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
4

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
2

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
0

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
0

Europa Wolności i Demokracji

Europa Wolności i Demokracji
1

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej
0

Odsetek kobiet 62 %

Odsetek mężczyzn 38 %

Posiedzenie otwierające 2014