Frekwencja 39.10%

Ostateczne wyniki

Wynik według partii krajowej

Posiedzenie otwierające 2014

KOK
percent 22.60%
seats 3
KESK
percent 19.70%
seats 3
PS
percent 12.90%
seats 2
SDP
percent 12.30%
seats 2
VAS
percent 9.30%
seats 1
VIHR
percent 9.30%
seats 1
SFP (RKP)
percent 6.80%
seats 1
KD
percent 5.20%
seats 0
Inne partie
percent 1.90%
seats 0

Miejsca według grupy politycznej

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
3

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
2

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
2

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
4

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
1

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
1

Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej

Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
0

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej
0

Odsetek kobiet 54 %

Odsetek mężczyzn 46 %

Posiedzenie otwierające 2014