Frekwencja 25.24%

Ostateczne wyniki

Wynik według partii krajowej

Posiedzenie otwierające 2014

HDZ+HSP AS
percent 41.42%
seats 6
percent
seats 5
percent
seats 1
SDP+HNS+HSU+SDSS+IDS
percent 29.93%
seats 4
percent
seats 2
percent
seats 2
ORaH
percent 9.42%
seats 1
HDSSB+HRAST+HSP+et al.
percent 6.88%
seats 0
HL-SR
percent 3.40%
seats 0
NF+HSLS+PGS+LzR
percent 2.40%
seats 0
Inne partie
percent 6.55%
seats 0

Miejsca według grupy politycznej

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
5

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
2

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
1

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
2

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
0

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
1

Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej

Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
0

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej
0

Odsetek kobiet 45 %

Odsetek mężczyzn 55 %

Posiedzenie otwierające 2014