Frekwencja 58.64%

Ostateczne wyniki

Wynik według partii krajowej

Posiedzenie otwierające w 2009 r.

FG
percent 29.13%
seats 4
FF
percent 24.08%
seats 3
Lab.
percent 13.92%
seats 3
SF
percent 11.24%
seats 0
M. Harkin (Ind)
percent 4.63%
seats 1
SP
percent 2.76%
seats 1
Inne partie
percent 14.24%
seats 0

Miejsca według grupy politycznej

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
4

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
3

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
4

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
0

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
0

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
1

Europa Wolności i Demokracji

Europa Wolności i Demokracji
0

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej
0

Odsetek kobiet 25 %

Odsetek mężczyzn 75 %

Posiedzenie otwierające 2014