Frekwencja 65.05%

Ostateczne wyniki

Wynik według partii krajowej

Posiedzenie otwierające w 2009 r.

PdL
percent 35.26%
seats 29
PD
percent 26.13%
seats 21
LN
percent 10.2%
seats 9
IdV-Lista Di Pietro
percent 8%
seats 7
UDC
percent 6.51%
seats 5
PRC-PdCI-S2-CU
percent 3.38%
seats 0
Sinistra e Libertà
percent 3.12%
seats 0
Bonino-Pannella
percent 2.42%
seats 0
L'Autonomia
percent 2.22%
seats 0
FT-DS
percent 0.79%
seats 0
SVP
percent 0.46%
seats 1
LD-MAIE
percent 0.23%
seats 0
Inne partie
percent 1.28%
seats 0

Miejsca według grupy politycznej

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
35

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
21

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
7

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
0

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
0

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
0

Europa Wolności i Demokracji

Europa Wolności i Demokracji
9

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej
0

Odsetek kobiet 21 %

Odsetek mężczyzn 79 %

Posiedzenie otwierające 2014