Frekwencja 57.22%

Ostateczne wyniki

Wynik według partii krajowej

Posiedzenie otwierające 2014

PD
percent 40.81%
seats 31
M5S
percent 21.15%
seats 17
FI
percent 16.81%
seats 13
LN
percent 6.15%
seats 5
Coal. (NCD+UDC+PPI)
percent 4.38%
seats 3
L’Altra Europa – Con Tsipras
percent 4.03%
seats 3
FDI-AN
percent 3.66%
seats 0
Coal. Scelta Europea
percent 0.72%
seats 0
IdV
percent 0.66%
seats 0
SVP
percent 0.50%
seats 1
Inne partie
percent 1.13%
seats 0

Miejsca według grupy politycznej

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
17

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
31

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
0

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
0

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
3

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
0

Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej

Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
17

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej
5

Odsetek kobiet 40 %

Odsetek mężczyzn 60 %

Posiedzenie otwierające 2014