Frekwencja 47.35%

Ostateczne wyniki

Wynik według partii krajowej

Posiedzenie otwierające 2014

TS-LKD
percent 17.43%
seats 2
LSDP
percent 17.26%
seats 2
LRLS
percent 16.55%
seats 2
TT
percent 14.25%
seats 2
DP
percent 12.81%
seats 1
LLRA (AWPL)
percent 8.05%
seats 1
LVZS
percent 6.61%
seats 1
LZP
percent 3.56%
seats 0
TS
percent 2.00%
seats 0
LiCS
percent 1.48%
seats 0
Inne partie
percent 0.00%
seats 0

Miejsca według grupy politycznej

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
2

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
2

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
1

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
3

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
0

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
1

Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej

Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
2

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej
0

Odsetek kobiet 9 %

Odsetek mężczyzn 91 %

Posiedzenie otwierające 2014