Frekwencja 85.55%

Ostateczne wyniki

Wynik według partii krajowej

Posiedzenie otwierające 2014

CSV/PCS
percent 37.66%
seats 3
Déi Gréng/Les Verts
percent 15.01%
seats 1
DP/PD
percent 14.77%
seats 1
LSAP/POSL
percent 11.73%
seats 1
ADR/PADR
percent 7.53%
seats 0
Déi Lénk/La gauche
percent 5.76%
seats 0
Inne partie
percent 7.54%
seats 0

Miejsca według grupy politycznej

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
3

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
1

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
0

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
1

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
0

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
1

Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej

Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
0

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej
0

Odsetek kobiet 33 %

Odsetek mężczyzn 67 %

Posiedzenie otwierające 2014