Frekwencja 53.7%

Ostateczne wyniki

Wynik według partii krajowej

Posiedzenie otwierające w 2009 r.

PS
percent 24.32%
seats 2
SC
percent 19.57%
seats 2
percent
seats 1
percent
seats 1
PCTVL
percent 9.66%
seats 1
LPP/LC
percent 7.49%
seats 1
TB/LNKK
percent 7.45%
seats 1
JL
percent 6.66%
seats 1
Libertas.lv
percent 4.3%
seats 0
SCP
percent 3.85%
seats 0
LSDSP
percent 3.79%
seats 0
ZZS
percent 3.72%
seats 0
VL
percent 2.81%
seats 0
TP
percent 2.78%
seats 0
Dzimteni
percent 0.56%
seats 0
RP
percent 0.43%
seats 0
Kds
percent 0.3%
seats 0
Op
percent 0.27%
seats 0
LA
percent 0.22%
seats 0
Inne partie
percent 1.82%
seats 0

Miejsca według grupy politycznej

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
3

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
1

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
1

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
1

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
1

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
1

Europa Wolności i Demokracji

Europa Wolności i Demokracji
0

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej
0

Odsetek kobiet 38 %

Odsetek mężczyzn 62 %

Posiedzenie otwierające 2014