Frekwencja 78.79%

Ostateczne wyniki

Wynik według partii krajowej

Posiedzenie otwierające w 2009 r.

PL (MLP)
percent 54.77%
seats 3
PN
percent 40.49%
seats 2
AD
percent 2.34%
seats 0
IE
percent 1.47%
seats 0
AN
percent 0.64%
seats 0
Libertas
percent 0.12%
seats 0
AL
percent 0.07%
seats 0
ALDP
percent 0.05%
seats 0
TA
percent 0.03%
seats 0
Kul
percent 0.02%
seats 0
Inne partie
percent 0.00%
seats 0

Miejsca według grupy politycznej

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
2

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
3

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
0

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
0

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
0

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
0

Europa Wolności i Demokracji

Europa Wolności i Demokracji
0

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej
0

Odsetek kobiet 0 %

Odsetek mężczyzn 100 %

Posiedzenie otwierające 2014