Frekwencja 36.75%

Ostateczne wyniki

Wynik według partii krajowej

Posiedzenie otwierające w 2009 r.

CDA
percent 20.05%
seats 5
PVV
percent 16.97%
seats 4
PvdA
percent 12.05%
seats 3
VVD
percent 11.39%
seats 3
D66
percent 11.32%
seats 3
GroenLinks
percent 8.87%
seats 3
SP
percent 7.1%
seats 2
ChristenUnie-SGP
percent 6.82%
seats 2
percent
seats 1
percent
seats 1
PvdD
percent 3.46%
seats 0
Newropeans
percent 0.44%
seats 0
Libertas
percent 0.32%
seats 0
Inne partie
percent 1.21%
seats 0

Miejsca według grupy politycznej

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
5

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
3

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
6

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
3

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
1

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
2

Europa Wolności i Demokracji

Europa Wolności i Demokracji
1

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej
4

Odsetek kobiet 48 %

Odsetek mężczyzn 52 %

Posiedzenie otwierające 2014