Frekwencja 37.32%

Ostateczne wyniki

Wynik według partii krajowej

Posiedzenie otwierające 2014

D66
percent 15.48%
seats 4
CDA
percent 15.18%
seats 5
PVV
percent 13.32%
seats 4
VVD
percent 12.02%
seats 3
SP
percent 9.60%
seats 2
PvdA
percent 9.40%
seats 3
Coalition CU - SGP
percent 7.67%
seats 2
GroenLinks
percent 6.98%
seats 2
PvdD
percent 4.21%
seats 1
50Plus
percent 3.69%
seats 0
Inne partie
percent 2.45%
seats 0

Miejsca według grupy politycznej

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
5

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
3

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
2

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
7

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
3

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
2

Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej

Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
0

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej
4

Odsetek kobiet 42 %

Odsetek mężczyzn 58 %

Posiedzenie otwierające 2014