Frekwencja 36.77%

Ostateczne wyniki

Wynik według partii krajowej

Posiedzenie otwierające w 2009 r.

PPD/PSD
percent 31.71%
seats 8
PS
percent 26.53%
seats 7
BE
percent 10.72%
seats 3
CDU (PCP-PEV)
percent 10.64%
seats 2
CDS-PP
percent 8.36%
seats 2
Inne partie
percent 12.04%
seats 0

Miejsca według grupy politycznej

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
10

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
7

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
0

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
0

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
0

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
5

Europa Wolności i Demokracji

Europa Wolności i Demokracji
0

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej
0

Odsetek kobiet 36 %

Odsetek mężczyzn 64 %

Posiedzenie otwierające 2014