Frekwencja 33.67%

Ostateczne wyniki

Wynik według partii krajowej

Posiedzenie otwierające 2014

PS
percent 34.01%
seats 8
Coal. (PSD + CDS-PP)
percent 29.95%
seats 7
CDU (PCP + PEV)
percent 13.71%
seats 3
MPT
percent 7.72%
seats 2
B.E.
percent 4.93%
seats 1
L
percent 2.35%
seats 0
Inne partie
percent 7.33%
seats 0

Miejsca według grupy politycznej

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
7

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
8

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
0

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
2

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
4

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
0

Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej

Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
0

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej
0

Odsetek kobiet 38 %

Odsetek mężczyzn 62 %

Posiedzenie otwierające 2014