Frekwencja 51.07%

Ostateczne wyniki

Wynik według partii krajowej

Posiedzenie otwierające 2014

S
percent 24.19%
seats 5
MP
percent 15.41%
seats 4
M
percent 13.65%
seats 3
FP
percent 9.91%
seats 2
SD
percent 9.67%
seats 2
C
percent 6.49%
seats 1
V
percent 6.30%
seats 1
KD
percent 5.93%
seats 1
FI
percent 5.49%
seats 1
PP
percent 2.23%
seats 0
Inne partie
percent 0.73%
seats 0

Miejsca według grupy politycznej

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
4

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
6

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
0

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
3

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
1

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
4

Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej

Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
2

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej
0

Odsetek kobiet 55 %

Odsetek mężczyzn 45 %

Posiedzenie otwierające 2014