Frekwencja 42.61%

Ostateczne wyniki

Posiedzenie otwierające 2014 01/07/2014 10:14 CEST

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
29.43%|
221

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
25.43%|
191

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
9.32%|
70

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
8.92%|
67

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica

Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica
6.92%|
52

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski

Zieloni / Wolny Sojusz Europejski
6.66%|
50

Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej

Grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
6.39%|
48

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej

Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej
6.92%|
52

Odsetek kobiet 37 %

Odsetek mężczyzn 63 %

Posiedzenie otwierające 2014