Zezwól na wyświetlanie tej strony przy użyciu JavaScript

Posiedzenie otwierające 2014 01/07/2014 10:14 CEST


EPL
221
S&D
191
EKR
70
ALDE
67
GUE/NGL
52
Zieloni/WSE
50
EFDD
48
NI
52