Povoľte aplikáciu JavaScript na zobrazenie tejto stránky

Otváracie zasadnutie 2014 01/07/2014 10:14 CEST


EĽS
221
S&D
191
EKR
70
ALDE
67
GUE/NGL
52
Zelení/ESA
50
EFDD
48
NI
52