Direktlänk till huvudwebbläsare (tryck på returtangenten) Gå till innehållet på sidan (tryck på returtangenten) Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Resultat i varje medlemsland

Belgien

Valdeltagande

Slutliga resultat

22/09/2014 10:55 CEST

Belgien: Jämförelse mellan valdeltagande på nationell nivå och EU-nivå
År och antal EU-medlemmar Procent Belgien Procent Europeiska unionen
1979
EU9
91.36 61.99
1984
EU10
92.09 58.98
1989
EU12
90.73 58.41
1994
EU12
90.66 56.67
1999
EU15
91.05 49.51
2004
EU25
90.81 45.47
2009
EU27
90.39 42.97
2014
EU28
89.64 42.61

Källa: TNS/Scytl i samarbete med Europaparlamentet


Belgien

Resultat för nationella partier

Slutliga resultat

22/09/2014 14:45 CEST

Belgien: Resultat för nationella partier
Politiska partier Procent
N-VA 16.79
Open VLD 12.84
CD&V 12.57
PS 10.68
MR 9.88
SP.A 8.30
GROEN 6.69
ECOLO 4.26
cdH 4.14
Vlaams Belang 4.26
PP 2.18
PTB-GO! 2.00
PVDA+ 1.51
FDF 1.23
La droite 0.58
CSP 0.18
SP 0.09
PFF 0.09
ProDG 0.08
FN 0.00
Övriga partier W. 1.51
Övriga partier G. 0.14
Övriga partier F. 0.00
Flik:
 • N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie
 • Open VLD : Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • CD&V : Christen-Democratisch & Vlaams
 • PS : Parti Socialiste
 • MR : Mouvement Réformateur
 • SP.A : Socialistische Partij.Anders
 • GROEN : Groen
 • ECOLO : Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales
 • cdH : Centre Démocrate Humaniste
 • Vlaams Belang : Vlaams Belang
 • PP : Parti populaire
 • PTB-GO! : Parti du Travail de Belgique
 • PVDA+ : Partij van de Arbeid van België
 • FDF : Fédéralistes démocrates francophones
 • La droite : La droite
 • CSP : Christlich Soziale Partei
 • SP : Sozialistische Partei
 • PFF : Partei für Freiheit und Fortschritt
 • ProDG : Pro deutschsprachige Gemeinschaft
 • FN : Front National
 • Övriga fr. partier : Övriga partier från franskspråkiga valförsamlingen
 • Övriga ty. partier : Övriga partier från tyskspråkiga valförsamlingen
 • Övriga ned. partier : Övriga partier från nederländskspråkiga valförsamlingen

Källa: TNS/Scytl i samarbete med Europaparlamentet


Franskspråkig valförsamling

Resultat för nationella partier

Slutliga resultat

25/06/2014 11:52 CEST

Franskspråkig valförsamling: Resultat för nationella partier
Politiska partier Procent
PS 29.29
MR 27.10
ECOLO 11.69
cdH 11.36
PP 5.98
PTB-GO! 5.48
FDF 3.38
La droite 1.59
FN 0.00
Övriga partier W. 4.13
Flik:
 • PS : Parti Socialiste
 • MR : Mouvement Réformateur
 • ECOLO : Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales
 • cdH : Centre Démocrate Humaniste
 • PP : Parti populaire
 • PTB-GO! : Parti du Travail de Belgique
 • FDF : Fédéralistes démocrates francophones
 • La droite : La droite
 • FN : Front National
 • Övriga fr. partier : Övriga partier från franskspråkiga valförsamlingen

Källa: TNS/Scytl i samarbete med Europaparlamentet


Nederländskspråkig valförsamling

Resultat för nationella partier

Slutliga resultat

25/06/2014 11:52 CEST

Nederländskspråkig valförsamling: Resultat för nationella partier
Politiska partier Procent
N-VA 26.67
Open VLD 20.40
CD&V 19.96
SP.A 13.18
GROEN 10.62
Vlaams Belang 6.76
PVDA+ 2.41
Övriga partier F. 0.00
Flik:
 • N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie
 • Open VLD : Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • CD&V : Christen-Democratisch & Vlaams
 • SP.A : Socialistische Partij.Anders
 • GROEN : Groen
 • Vlaams Belang : Vlaams Belang
 • PVDA+ : Partij van de Arbeid van België
 • Övriga ned. partier : Övriga partier från nederländskspråkiga valförsamlingen

Källa: TNS/Scytl i samarbete med Europaparlamentet


Tyskspråkig valförsamling

Resultat för nationella partier

Slutliga resultat

25/06/2014 11:52 CEST

Tyskspråkig valförsamling: Resultat för nationella partier
Politiska partier Procent
CSP 30.34
PFF 16.06
SP 15.12
ProDG 13.23
Övriga partier G. 25.25
Flik:
 • CSP : Christlich Soziale Partei
 • PFF : Partei für Freiheit und Fortschritt
 • SP : Sozialistische Partei
 • ProDG : Pro deutschsprachige Gemeinschaft
 • Övriga ty. partier : Övriga partier från tyskspråkiga valförsamlingen

Källa: TNS/Scytl i samarbete med Europaparlamentet


Belgien

Platser per politisk grupp

Första sammanträdet 2014

Plats per politisk grupp i EU-parlamentet
Politiska grupper Platser
EPP 4
S&D 4
ECR 4
ALDE 6
GUE/NGL 0
Gröna/EFA 2
EFDD 0
NI 1
Flik:
 • EPP : Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR : Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE : Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL : Europeiska förenade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA : De Gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD : Gruppen Frihet och direkt demokrati i Europa
 • NI : Grupplösa – Ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp

Franskspråkig valförsamling

Platser per politisk grupp

Första sammanträdet 2014

Plats per politisk grupp i EU-parlamentet
Politiska grupper Platser
EPP 1
S&D 3
ECR 0
ALDE 3
GUE/NGL 0
Gröna/EFA 1
EFDD 0
NI 0
Flik:
 • EPP : Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR : Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE : Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL : Europeiska förenade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA : De Gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD : Gruppen Frihet och direkt demokrati i Europa
 • NI : Grupplösa – Ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp

Nederländskspråkig valförsamling

Platser per politisk grupp

Första sammanträdet 2014

Plats per politisk grupp i EU-parlamentet
Politiska grupper Platser
EPP 2
S&D 1
ECR 4
ALDE 3
GUE/NGL 0
Gröna/EFA 1
EFDD 0
NI 1
Flik:
 • EPP : Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR : Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE : Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL : Europeiska förenade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA : De Gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD : Gruppen Frihet och direkt demokrati i Europa
 • NI : Grupplösa – Ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp

Tyskspråkig valförsamling

Platser per politisk grupp

Första sammanträdet 2014

Plats per politisk grupp i EU-parlamentet
Politiska grupper Platser
EPP 1
S&D 0
ECR 0
ALDE 0
GUE/NGL 0
Gröna/EFA 0
EFDD 0
NI 0
Flik:
 • EPP : Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR : Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE : Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL : Europeiska förenade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA : De Gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD : Gruppen Frihet och direkt demokrati i Europa
 • NI : Grupplösa – Ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp

Belgien

Översiktstabell

Första sammanträdet 2014

Översiktstabell per politisk grupp i EU och nationella politiska partier
Partier % Platser EPP S&D ECR ALDE GUE/NGL Gröna/EFA EFDD NI
Totalt 100 21 4 4 4 6 0 2 0 1
N-VA 16.79 4 4
Open VLD 12.84 3 3
CD&V 12.57 2 2
PS 10.68 3 3
MR 9.88 3 3
SP.A 8.30 1 1
GROEN 6.69 1 1
ECOLO 4.26 1 1
cdH 4.14 1 1
Vlaams Belang 4.26 1 1
PP 2.18 0
PTB-GO! 2.00 0
PVDA+ 1.51 0
FDF 1.23 0
La droite 0.58 0
CSP 0.18 1 1
SP 0.09 0
PFF 0.09 0
ProDG 0.08 0
FN 0.00 0
Övriga partier W. 1.51 0
Övriga partier G. 0.14 0
Övriga partier F. 0.00 0
Flik:
 • EPP : Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR : Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE : Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL : Europeiska förenade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA : De Gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD : Gruppen Frihet och direkt demokrati i Europa
 • NI : Grupplösa – Ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp
Flik:
 • N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie
 • Open VLD : Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • CD&V : Christen-Democratisch & Vlaams
 • PS : Parti Socialiste
 • MR : Mouvement Réformateur
 • SP.A : Socialistische Partij.Anders
 • GROEN : Groen
 • ECOLO : Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales
 • cdH : Centre Démocrate Humaniste
 • Vlaams Belang : Vlaams Belang
 • PP : Parti populaire
 • PTB-GO! : Parti du Travail de Belgique
 • PVDA+ : Partij van de Arbeid van België
 • FDF : Fédéralistes démocrates francophones
 • La droite : La droite
 • CSP : Christlich Soziale Partei
 • SP : Sozialistische Partei
 • PFF : Partei für Freiheit und Fortschritt
 • ProDG : Pro deutschsprachige Gemeinschaft
 • FN : Front National
 • Övriga fr. partier : Övriga partier från franskspråkiga valförsamlingen
 • Övriga ty. partier : Övriga partier från tyskspråkiga valförsamlingen
 • Övriga ned. partier : Övriga partier från nederländskspråkiga valförsamlingen

Franskspråkig valförsamling

Översiktstabell

Första sammanträdet 2014

Översiktstabell per politisk grupp i EU och nationella politiska partier
Partier % Platser EPP S&D ECR ALDE GUE/NGL Gröna/EFA EFDD NI
Totalt 100 8 1 3 0 3 0 1 0 0
PS 29.29 3 3
MR 27.10 3 3
ECOLO 11.69 1 1
cdH 11.36 1 1
PP 5.98 0
PTB-GO! 5.48 0
FDF 3.38 0
La droite 1.59 0
FN 0.00 0
Övriga partier W. 4.13 0
Flik:
 • EPP : Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR : Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE : Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL : Europeiska förenade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA : De Gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD : Gruppen Frihet och direkt demokrati i Europa
 • NI : Grupplösa – Ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp
Flik:
 • PS : Parti Socialiste
 • MR : Mouvement Réformateur
 • ECOLO : Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales
 • cdH : Centre Démocrate Humaniste
 • PP : Parti populaire
 • PTB-GO! : Parti du Travail de Belgique
 • FDF : Fédéralistes démocrates francophones
 • La droite : La droite
 • FN : Front National
 • Övriga fr. partier : Övriga partier från franskspråkiga valförsamlingen

Nederländskspråkig valförsamling

Översiktstabell

Första sammanträdet 2014

Översiktstabell per politisk grupp i EU och nationella politiska partier
Partier % Platser EPP S&D ECR ALDE GUE/NGL Gröna/EFA EFDD NI
Totalt 100 12 2 1 4 3 0 1 0 1
N-VA 26.67 4 4
Open VLD 20.40 3 3
CD&V 19.96 2 2
SP.A 13.18 1 1
GROEN 10.62 1 1
Vlaams Belang 6.76 1 1
PVDA+ 2.41 0
Övriga partier F. 0.00 0
Flik:
 • EPP : Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR : Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE : Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL : Europeiska förenade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA : De Gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD : Gruppen Frihet och direkt demokrati i Europa
 • NI : Grupplösa – Ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp
Flik:
 • N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie
 • Open VLD : Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • CD&V : Christen-Democratisch & Vlaams
 • SP.A : Socialistische Partij.Anders
 • GROEN : Groen
 • Vlaams Belang : Vlaams Belang
 • PVDA+ : Partij van de Arbeid van België
 • Övriga ned. partier : Övriga partier från nederländskspråkiga valförsamlingen

Tyskspråkig valförsamling

Översiktstabell

Första sammanträdet 2014

Översiktstabell per politisk grupp i EU och nationella politiska partier
Partier % Platser EPP S&D ECR ALDE GUE/NGL Gröna/EFA EFDD NI
Totalt 100 1 1 0 0 0 0 0 0 0
CSP 30.34 1 1
PFF 16.06 0
SP 15.12 0
ProDG 13.23 0
Övriga partier G. 25.25 0
Flik:
 • EPP : Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • S&D : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • ECR : Europeiska konservativa och reformister
 • ALDE : Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GUE/NGL : Europeiska förenade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Gröna/EFA : De Gröna/Europeiska fria alliansen
 • EFDD : Gruppen Frihet och direkt demokrati i Europa
 • NI : Grupplösa – Ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp
Flik:
 • CSP : Christlich Soziale Partei
 • PFF : Partei für Freiheit und Fortschritt
 • SP : Sozialistische Partei
 • ProDG : Pro deutschsprachige Gemeinschaft
 • Övriga ty. partier : Övriga partier från tyskspråkiga valförsamlingen

Fördelning mellan män och kvinnor

Första sammanträdet 2014

participation-rate.table05.caption
Procentandel män Procentandel kvinnor
1979EU9 92 8
1984EU10 83 17
1989EU12 83 17
1994EU12 68 32
1999EU15 72 28
2004EU25 67 33
2009EU27 64 36
2014EU28 71 29