Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Bijdragen aan parlementaire verenigingen

 

In overeenstemming met de regels betreffende de financiële bijdragen aan de parlementaire verenigingen (begrotingsposten 4400 en 4420), is het Europees Parlement verplicht bepaalde informatie over de kredieten op de begrotingsposten 4400 ("Kosten voor vergaderingen en andere activiteiten van voormalige afgevaardigden") en 4420 ("Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging") te publiceren. Deze kredieten zijn bedoeld voor de dekking van de in aanmerking komende huishoudelijke uitgaven van verenigingen en uitgaven voor activiteiten die verband houden met het beleid van de Europese Unie.

 
 
Naam en adres van de vereniging:

Vereniging van voormalige leden van het Europees Parlement, Europees Parlement, Wiertzstraat 60, B-1047 Brussel

Doel van de financiering:

De betrekkingen tussen voormalige en huidige Parlementsleden bevorderen door een informatienetwerk op te zetten en te benutten, door voormalige leden gelegenheden te bieden elkaar te ontmoeten – waarbij hun een ruimte ter beschikking wordt gesteld voor het organiseren van vergaderingen, debatten en culturele, wetenschappelijke en sociale evenementen – en door de contacten tussen soortgelijke organisaties in Europa te bevorderen.

Door het Parlement geboden technische ondersteuning:
  • Taalkundige voorzieningen, waaronder vertolking in maximaal vijf officiële talen van de Unie voor halfdaagse vergaderingen in de gebouwen van het Parlement, en de vertaling van brochures, artikelen voor de website en de nieuwsbrief, vergaderdocumenten, uitnodigingen, administratieve teksten en notulen.
  • Voorzieningen als vergaderzalen, twee maal per jaar toegang tot het restaurant van de leden, een vast aanloopkantoor ("bureau de passage") voor voormalige leden in Brussel en Straatsburg, en daarnaast drie kantoren in Brussel voor de stafleden van de vereniging, met gebruik van kantoorbenodigdheden, kopieerapparaten, computers, telefoons en de benodigde toegangspasjes.
Toegekend bedrag en aandeel van de financiering in de totale huishoudelijke begroting van de vereniging:

2008 €130.000 99,30%
2009 €170.000 99,41%
2010 €170.000 99,95%
2011 €200.000 99,90%
2012 €200.000 99,99%

Naam en adres van de vereniging:

Europese Parlementaire Vereniging, 76 Allée de la Robertsau, F-67000 Straatsburg

Doel van de financiering:

Het creëren van een forum – door conferenties, informatieavonden en culturele evenementen te organiseren – waar leden van het Parlement en van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa contacten kunnen leggen in een vriendelijke sfeer, om menselijke en functionele betrekkingen te onderhouden met elkaar en met vertegenwoordigers uit het openbare leven. Samenwerking met het Europees Parlement bij de uitvoering van activiteiten of acties met een Europees karakter.

Door het Parlement geboden technische ondersteuning:

Drie toegangspasjes.

Toegekend bedrag en aandeel van de financiering in de totale huishoudelijke begroting van de vereniging:

2008 €121.300 100%
2009 €140.000 98,66%
2010 €140.000 96,51%
2011 €140.000 100%
2012 €160.000 100%