Enlargement of the European Union
Official positions of the other Institutions & Organs

European Council

COLOGNE

KÖLNIN EUROOPPA-NEUVOSTO
3. JA 4. KESÄKUUTA 1999
PUHEENJOHTAJAN PÄÄTELMÄT

(...)

IV EUROOPAN UNIONIN KEHITTÄMINEN

39. Kuluneina kuukausina on saavutettu merkittäviä edistysaskelia Euroopan unionin tiellä kohti 21. vuosisataa: Agenda 2000:sta saavutetulla yhteisymmärryksellä päätettiin laajentumisen edellyttämistä uudistuksista ja varmistettiin unionin rahoituspuitteet seuraaviksi seitsemäksi vuodeksi.

(...)

Laajentumisprosessi

57. Eurooppa-neuvosto toteaa tyytyväisenä, että liittymisneuvottelujen dynamiikka on edelleen parantunut ja että ne etenevät hyvin. Se on tyytyväinen myönteisiin tuloksiin, joita on saavutettu vuoden 1999 alkupuoliskolla varsinaisten asianeuvottelujen toisella kierroksella Viron, Puolan, Slovenian, Tšekin, Unkarin ja Kyproksen kanssa useista tärkeistä ja ongelmallisista luvuista. Eurooppa-neuvosto korostaa pyrkivänsä päättäväisesti pitämään edelleen yllä neuvottelujen tahtia. Euroopan unioni aikoo siten mahdollisimman pian ensi vuonna aloittaa neuvottelut kaikista neuvotteluluvuista.

58. Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että Bulgarian, Latvian, Liettuan, Romanian ja Slovakian kanssa tehtävä yhteisön säännöstön analyyttinen tarkastelu on siirtynyt monenvälisestä vaiheesta ratkaisevaan kahdenväliseen vaiheeseen, mikä tekee näille maille mahdolliseksi nopeuttaa liittymisvalmisteluja. Helsingin Eurooppa-neuvostossa tarkastellaan mahdollisten hakijavaltioiden edistymistä ja tehdään sen perusteella aiheelliset johtopäätökset.

59. Eurooppa-neuvosto korostaa jälleen Luxemburgin Eurooppa-neuvoston päätöksiä, joiden mukaan ratkaisut uusien neuvottelujen aloittamisesta voidaan tehdä ainoastaan Kööpenhaminan Eurooppa-neuvoston vahvistamien arviointiperusteiden pohjalta. Samalla se korostaa liittymismahdollisuuden merkitystä myös niille mahdollisille hakijavaltioille, joiden kanssa ei vielä neuvotella. Tämän vuoksi se pyytää komissiota seuraavan tilanneselvityksensä yhteydessä selvittämään, millä toimilla tämä mahdollisuus saataisiin kullekin mahdolliselle hakijavaltiolle konkreettisemmaksi. Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille hakijavaltioiden jatkuvan edistymisen ja kannustaa niitä jatkamaan uudistuksiaan ja mukauttamispyrkimyksiään.

60. Eurooppa-neuvosto korostaa tiukkojen ydinturvallisuusnormien merkitystä Keski- ja Itä-Euroopassa. Se painottaa tämän kysymyksen merkitystä unionin laajentumisen yhteydessä ja kehottaa komissiota tutkimaan sitä perusteellisesti seuraavissa hakijamaita koskevissa määräaikaiskertomuksissa, joiden pitäisi valmistua syksyllä 1999.

61. Eurooppa-neuvosto toteaa tyytyväisenä, että Maltan liittymishakemusta koskevan, komission ajantasaistetun lausunnon perusteella on voitu aloittaa unionin säännöstön analyyttinen tarkastelu Maltan kanssa. Komissio aikoo esittää hyvissä ajoin ennen Helsingin Eurooppa-neuvostoa myös Maltan edistymisestä liittymistä silmällä pitäen kertomuksen, joka yhdessä muita hakijamaita koskevien vastaavien kertomusten kanssa tulee olemaan perustana Helsingin Eurooppa-neuvoston mahdollisille päätöksille.

(...)