Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Комисия по икономически и парични въпроси

ECONЗаседание на комисии -16:40 / 17:58 - 07-05-2012
 
 
За да получите препратка към клипа по електронна поща, моля, въведете своя електронен адрес по-долу.
 
 
(Показване на текста)
 
 
 
 
Тема
--------------------------------------------------------
More content in the same subject:
 • Press service:
  - Safe as houses: reforming the mortgage market
 • Дневен ред
   • Exchange of views with Walter Radermacher, Director-General of Eurostat
   
   
  Опровержение: Устният превод в никакъв случай не представлява действителен запис на разискванията.

  Симултанният превод на разискванията се предоставя от Европейския парламент единствено с цел улесняване на общуването между участниците в заседанието и в никакъв случай не представлява достоверен запис на разискванията.


  Единствено оригиналното изказване или неговият редактиран писмен превод са достоверни.


  При наличие на разлика между симултанния превод и оригиналното изказване (или редактирания писмен превод на изказването), оригиналното изказване (или неговият редактиран писмен превод) e с по-голяма тежест.


  Използването на записи на устния превод за цели, различни от горепосочените, е забранено, освен ако Европейският парламент не е предоставил специално разрешение за това.

     
  URL на видео потока
   
  Постоянна url препратка към тази страница
   
  Контакт и помощ