Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Комисия по транспорт и туризъм

TRANЗаседание на комисии -15:06 / 17:39 - 07-05-2012
 
 
За да получите препратка към клипа по електронна поща, моля, въведете своя електронен адрес по-долу.
 
 
(Показване на текста)
 
 
 
 
Дневен ред
 • Mon, 7 May 2012 15:00 - 17:30
  • 1.0 Adoption of agenda
  • 2.0 (TRAN/7/06835) Amendment to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and the Council on the minimum level of training of seafarers
  • 3.0 (TRAN/7/08763) 20 main concerns of European citizens and business with the functioning of the Single Market
  • 4.0 (TRAN/7/06612) Amendment of Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport and of Regulation (EC) No 561/2006
 • Mon, 7 May 2012 17:30 - 18:30
  • 5.0 Coordinators’ meeting In camera
 • Tue, 8 May 2012 09:00 - 12:30
  • 6.0 Chair’s announcements concerning coordinators’ decisions
  • 7.0 Appointment of rapporteurs – decision on procedure
  • *** Electronic vote ***
  • 8.0 (TRAN/7/06835) Amendment to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and the Council on the minimum level of training of seafarers
  • 9.0 (TRAN/7/08763) 20 main concerns of European citizens and business with the functioning of the Single Market
  • 10.0 (TRAN/7/08906) The protection of animals during transport
  • 11.0 (TRAN/7/07676) Trans-European energy infrastructure, and repeal of Decision No 1364/2006/EC
  • *** End of electronic vote ***
  • 12.0 See separate programme(TRAN/7/07667) Development of the Trans-European Transport Network
 • Tue, 8 May 2012 15:00 - 15:30
  • 13.0 (TRAN/7/08167) Sound level of motor vehicles
 • Tue, 8 May 2012 15:30 - 18:30
  • 14.0 (TRAN/7/08022) Introduction of noise-related operating restrictions at Union airports within a Balanced Approach
  • 15.0 (TRAN/7/08024) Common rules for the allocation of slots at European Union airports (Recast)
  • 16.0 (TRAN/7/08027) Groundhandling services at Union airports and repeal of Council Directive 96/67/EC
  • 17.0 Any other business
  • 18.0 Next meeting(s) (TRAN(2012)0530_1) Wed, 30 May 2012
 
 
Опровержение: Устният превод в никакъв случай не представлява действителен запис на разискванията.

Симултанният превод на разискванията се предоставя от Европейския парламент единствено с цел улесняване на общуването между участниците в заседанието и в никакъв случай не представлява достоверен запис на разискванията.


Единствено оригиналното изказване или неговият редактиран писмен превод са достоверни.


При наличие на разлика между симултанния превод и оригиналното изказване (или редактирания писмен превод на изказването), оригиналното изказване (или неговият редактиран писмен превод) e с по-голяма тежест.


Използването на записи на устния превод за цели, различни от горепосочените, е забранено, освен ако Европейският парламент не е предоставил специално разрешение за това.

   
URL на видео потока
 
Постоянна url препратка към тази страница
 
Контакт и помощ