Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

JURIΣυνεδρίαση επιτροπής -15:14 / 16:24 - 09-07-2012
 
Μεταφόρτωση Βοήθεια: on  
 
Για να λάβετε τον σύνδεσμο του βίντεο, πρέπει να δώσετε τη διεύθυνση του email σας:
 
 
(Διαβάστε το)
 
 
 
 
Ημερήσια διάταξη
 • Mon, 9 Jul 2012 15:00 - 16:00
  • 1.0 Adoption of agenda
  • 2.0 Chair’s announcements
  • 3.0 Approval of minutes of meeting of: (PE491.279)
  • 4.0 Exchange of views with Loucas LOUCA, Ministry of Justice and Public Order, on the priorities of the Cyprus Presidency
 • Mon, 9 Jul 2012 16:00 - 16:30
  • 5.0 "Results of the Diplomatic Conference on the Protection of Audiovisual Performances, 20-26 June 2012, Beijing" - Briefing by the Commission
  • 6.0 (JURI/7/05776) Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending the Protocol on the Statute of the Court of Justice of the European Union and Annex I thereto
  • 7.0 (JURI/7/08213) Amendment of Directive 2003/98/EC on re-use of public sector information
 • Mon, 9 Jul 2012 16:30 - 17:00
  • 8.0 (JURI/7/08047) Amendment of Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts
  • 9.0 (JURI/7/08135) Specific requirements regarding statutory auditing of public-interest entities
 • Mon, 9 Jul 2012 17:00 - 18:30
  • In camera
  • 10.0 Disputes involving Parliament (Rule 128)
  • 11.0 Verification of credentials (Rule 3)
  • 12.0 (JURI/7/09913) Request for waiver of the parliamentary immunity of Birgit Collin-Langen
  • 13.0 (JURI/7/09707) Waiver of the parliamentary immunity of Jarosław Leszek Wałęsa
  • * * *
  • Coordinators' meeting
 • Tue, 10 Jul 2012 09:00 - 10:00
  • 14.0 Chair’s announcements concerning coordinators’ decisions
  • Workshop
  • 15.0 (JURI/7/07445) Common European Sales Law
 • Tue, 10 Jul 2012 10:00 - 11:00
  • 16.0 Exchange of views with Neoclis Sylikiotis, Minister of Commerce, Industry and Tourism, on the priorities of the Cyprus Presidency
 • Tue, 10 Jul 2012 11:00 - 11:45
  • *** Voting time ***
  • 17.0 (JURI/7/07630) 18th report on Better legislation - Application of the principles of subsidiarity and proportionality (2010)
  • 18.0 (JURI/7/08122) Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT): the contribution of the EIT to a more innovative Europe
  • 19.0 (JURI/7/08127) Amendment of Regulation (EC) No 294/2008 establishing the European Institute of Innovation and Technology
  • 20.0 (JURI/7/08244) Consular protection for citizens of the Union abroad
  • 21.0 (JURI/7/06115) Permitted uses of orphan works
  • 22.0 (JURI/7/09905) Petition No 0084/2012 by P.S.W. (Portuguese) on the workings of the court of the European Union, in particular its Civil Service Tribunal
  • Legal basis (Rule 37)
  • 23.0 (JURI/7/09892) Establishment of an action programme for customs in the European Union for the period 2014-2020 (CUSTOMS) and repeal of Decision No 624/2007/EC
  • 24.0 (JURI/7/09893) Support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
  • Recast(s) (Rule 87)
  • 25.0 (JURI/7/08925) Union Customs Code (Recast)
  • *** End of vote ***
 • Tue, 10 Jul 2012 11:45 - 12:30
  • 26.0 (JURI/7/08510) Public procurement
  • 27.0 (JURI/7/08498) Procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors
  • 28.0 (JURI/7/09587) Corporate Social Responsibility: promoting society's interests and a route to sustainable and inclusive recovery
 • Tue, 10 Jul 2012 15:00 - 18:30
  • 29.0 Exchange of views on legal basis (Rule 37.3) and subsidiarity (Rule 38a) Rapporteurs for opinion: Axel Voss (PPE), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)(COM(2012)0130)
  • 30.0 (JURI/7/09147) Protection of individuals with regard to the processing of personal data, and the free movement of such data (General Data Protection Regulation)
  • 31.0 (JURI/7/09021) Report on implementation of the Resale Right Directive (2001/84/EC)
  • 32.0 (JURI/7/07694) Amendment of Directive 2004/109/EC on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market and Commission Directive 2007/14/EC
  • 33.0 (JURI/7/07698) Annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings
  • 34.0 (JURI/7/08737) Law of Administrative procedure of the European Union
  • 35.0 (JURI/7/07804) Safety of offshore oil and gas prospection, exploration and production activities
  • 36.0 (JURI/7/07991) Establishing the Rights and Citizenship Programme 2014 - 2020
  • 37.0 Subsidiarity (Rule 38a)
  • 38.0 Any other business
  • 39.0 Next meeting(s) (JURI(2012)0917_1) Mon, 17 Sep 2012
 
 
Ρήτρα αποποίησης ευθυνών: Η διερμηνεία δεν μπορεί να θεωρηθεί αυθεντική απόδοση των συζητήσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει ταυτόχρονη διερμηνεία κατά τις συζητήσεις αποκλειστικά για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση· η διερμηνεία αυτή δεν αποτελεί επ' ουδενί επικυρωμένη εγγραφή των συζητήσεων.


Αυθεντική θεωρείται μόνον η πρωτότυπη παρέμβαση ή η γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της.


Εάν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ταυτόχρονη διερμηνεία και την πρωτότυπη παρέμβαση (ή τη γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της), υπερισχύει η πρωτότυπη παρέμβαση (ή η γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της).


Η χρήση της εγγραφής της διερμηνείας για σκοπούς διαφορετικούς των ανωτέρω απαγορεύεται αυστηρά, εκτός εάν δοθεί ρητή άδεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

   
URL της ροής των βίντεο
 
Μόνιμη διεύθυνση URL αυτής της σελίδας
 
Επικοινωνία και βοήθεια