Uz galveno izvēlni (uzklikšķināt uz „ieiet”)
Tieša piekļuve lapas saturam (nospiediet ievadīšanas taustiņu)
Citu tīmekļa vietņu saraksts (uzklikšķināt uz „ieiet”)

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

ENVIKomitejas sanāksme -15:07 / 18:43 - 07-05-2012
 
 
Ieraksta saites saņemšanai pa pastu norādiet savu e-pasta adresi turpmāk redzamajā logā
 
 
(Lasīt)
 
 
 
 
Darba kārtība
 • Mon, 7 May 2012 15:00 - 18:30
  • 1.0 Adoption of agenda
  • 2.0 Chair’s announcements
  • 3.0 Approval of minutes of meetings of:
  • Approval of minutes of meetings of: (PE480.562)
  • 4.0 (ENVI/7/08207) Establishment of a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE)
  • 5.0 (ENVI/7/07484) Common provisions on European Funds and repealing Regulation (EC) No 1083/2006
  • 6.0 (ENVI/7/07473) Specific provisions concerning the European Regional Development Fund and the 'Investment for growth and jobs' goal and repeal of Regulation (EC) No 1080/2006
  • 7.0 (ENVI/7/07463) Cohesion Fund and repeal of Council Regulation (EC) No 1084/2006
  • 8.0 (ENVI/7/07517) Direct payments to farmers under support schemes within the framework of the CAP
  • 9.0 (ENVI/7/07531) Support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
  • 10.0 (ENVI/7/08043) European Maritime and Fisheries Fund (repeal of Council Regulations (EC) No 1198/2006, (EC) No 861/2006 and (EC) No XXX/2011 on integrated maritime policy)
  • * * *
 • Tue, 8 May 2012 09:00 - 12:30
  • *** Electronic vote ***
  • 11.0 (ENVI/7/08833) Amendment of Regulation (EC) No 726/2004 as regards pharmacovigilance
  • 12.0 (ENVI/7/08830) Amendment of Directive 2001/83/EC as regards pharmacovigilance
  • 13.0 (ENVI/7/06597) Common Fisheries Policy
  • 14.0 (ENVI/7/07673) Trans-European energy infrastructure, and repeal of Decision No 1364/2006/EC
  • 15.0 (ENVI/7/06565) Common organisation of the markets in fishery and aquaculture products
  • 16.0 (ENVI/7/08905) The protection of animals during transport
  • *** End of electronic vote ***
  • 17.0 (ENVI/7/07740) Health for Growth Programme, the third multi-annual programme of EU action in the field of health for the period 2014-2020
  • 18.0 (ENVI/7/06726) Amendment of Council Directive 64/432/EEC as regards computer databases which are part of the surveillance networks in the Member States
  • 19.0 (ENVI/7/06728) Deletion of the provisions of Regulation (EC) No 1760/2000 on voluntary beef labelling
  • 20.0 Next meeting(s) (ENVI(2012)0529_1) Tue, 29 May 2012
 
 
Saistību atruna: Sēdes debašu mutvārdu tulkojums nav uzskatāms par autentisku.

Eiropas Parlamenta debašu sinhronā tulkojuma vienīgais mērķis ir vienkāršot sanāksmes dalībnieku saziņu, un tas nekādā gadījumā nav autentisks debašu ieraksts.


Tikai runas oriģināls vai rakstisks un rediģēts tās tulkojums ir autentisks.


Ja pastāv atšķirības starp sinhrono tulkojumu un runas oriģinālu (vai runas rakstisko rediģēto tulkojumu), pirmām kārtām jāņem vērā runas oriģināls (vai rakstiskais rediģētais tulkojums).


Bez Eiropas Parlamenta atļaujas ir stingri aizliegts izmantot tulkojuma ierakstu citiem mērķiem, nevis tam, kas šeit minēts.

   
Videoplūsmas URL
 
Šīs lapas pastāvīgais URL
 
Saziņa un palīdzība