Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Комисия по петиции

ENVIITREAGRIPETIсъвместно заседание -15:08 / 18:21 - 11-05-2015
 
 
За да получите препратка към клипа по електронна поща, моля, въведете своя електронен адрес по-долу.
 
 
(Показване на текста)
 
 
 
 
Тема
This event is also available on our multidevice player.
 
 
   
Контакт и помощ