Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Комисия по икономически и парични въпроси

ECONЗаседание на комисии -15:18 / 18:18 - 19-06-2017
 
 
За да получите препратка към клипа по електронна поща, моля, въведете своя електронен адрес по-долу.
 
 
(Показване на текста)
 
 
 
 
Тема
This event is also available on our multidevice player.
Дневен ред
 • Mon, 19 Jun 2017 15:00 - 16:30
  • 1.0 Adoption of agenda
  • 2.0 (ECON/8/00551) Public Hearing with Danièle Nouy, Chair of the Supervisory Board of the ECB
 • Mon, 19 Jun 2017 16:30 - 18:00
  • 3.0 (ECON/8/02466) Economic Dialogue and exchange of views with Edward Scicluna, ECOFIN President and Minister for Finance of Malta
 • Tue, 20 Jun 2017 09:00 - 09:30
  • 4.0 (ECON/8/07747) Legitimate measures to protect whistle-blowers acting in the public interest when disclosing the confidential information of companies and public bodies
 • Tue, 20 Jun 2017 09:30 - 10:15
  • 5.0 (ECON/8/09592) Economic policies of the euro area
 • Tue, 20 Jun 2017 10:15 - 11:00
  • 6.0 (ECON/8/09623) Action Plan on Retail Financial Services
 • Tue, 20 Jun 2017 11:00 - 11:15
  • 7.0 (ECON/8/08675) Administrative cooperation and combating fraud in the field of value added tax
 • Tue, 20 Jun 2017 11:15 - 11:45
  • 8.0 (ECON/8/08648) Value added tax obligations for supplies of services and distance sales of goods
 • Tue, 20 Jun 2017 11:45 - 12:30
  • 9.0 (ECON/8/10002) Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards transitional arrangements for mitigating the impact of the introduction of IFRS 9 on own funds and the large exposures treatment of certain public sector exposures denominated in non-domestic currencies of Member States
 • Tue, 20 Jun 2017 15:00 - 16:30
  • 10.0 (ECON/8/06111) Structured Dialogue with Valdis Dombrovskis, Vice-President for the Euro and Social Dialogue, also in charge of Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
 • Tue, 20 Jun 2017 16:30 - 17:00
  • 11.0 (ECON/8/08282) Combating inequalities as a lever to boost job creation and growth
 • Tue, 20 Jun 2017 17:00 - 17:30
  • 12.0 Chair’s announcements
  • 13.0
  • *** Voting time ***
  • 14.0 (ECON/8/08727) Towards a pan-European covered bonds framework
  • 15.0 (ECON/8/08284) Minimum income policies as a tool to tackle poverty
  • *** End of vote ***
 • Tue, 20 Jun 2017 17:30 - 18:30
  • 16.0 (ECON/8/01912) Scrutiny of delegated acts and implementing measures
  • 17.0 Any other business
  • 18.0 Next meetings Tuesday 11 July 2017, 09:00 - 12:30 & 15:00 - 18:30
 
 
Опровержение: Устният превод в никакъв случай не представлява действителен запис на разискванията.

Симултанният превод на разискванията се предоставя от Европейския парламент единствено с цел улесняване на общуването между участниците в заседанието и в никакъв случай не представлява достоверен запис на разискванията.


Единствено оригиналното изказване или неговият редактиран писмен превод са достоверни.


При наличие на разлика между симултанния превод и оригиналното изказване (или редактирания писмен превод на изказването), оригиналното изказване (или неговият редактиран писмен превод) e с по-голяма тежест.


Използването на записи на устния превод за цели, различни от горепосочените, е забранено, освен ако Европейският парламент не е предоставил специално разрешение за това.

   
URL на видео потока
 
Постоянна url препратка към тази страница
 
Контакт и помощ