Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Комисия по икономически и парични въпроси

ECONЗаседание на комисии -09:15 / 11:22 - 19-10-2017
 
 
За да получите препратка към клипа по електронна поща, моля, въведете своя електронен адрес по-долу.
 
 
(Показване на текста)
 
 
 
 
Тема
This event is also available on our multidevice player.
Дневен ред
 • Thu, 19 Oct 2017 09:00 - 10:30
  • 1.0 Adoption of agenda
  • 2.0 (ECON/8/03134) Structured dialogue with Pierre Moscovici, Commissioner for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs
 • Thu, 19 Oct 2017 10:30 - 11:15
  • 3.0 Chair’s announcements
  • 4.0 (ECON/8/11254) Appointment of the Chairperson of the European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB)
  • In camera
 • Thu, 19 Oct 2017 11:15 - 11:25
  • 5.0 (ECON/8/11254) Appointment of the Chairperson of the European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB)
 • Thu, 19 Oct 2017 11:25 - 11:30
  • *** Voting time ***
  • 6.0 (ECON/8/11254) Appointment of the Chairperson of the European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB)
  • 7.0 (ECON/8/11233) European Statistical Governance Advisory Board: Nominations to the Board
  • *** End of vote ***
 • Thu, 19 Oct 2017 11:30 - 12:30
  • 8.0 (ECON/8/01912) Scrutiny of delegated acts and implementing measures
  • 9.0 Any other business
  • 10.0 Next meetings Monday 6 November 2017, 15:00 - 18:30
 
 
Опровержение: Устният превод в никакъв случай не представлява действителен запис на разискванията.

Симултанният превод на разискванията се предоставя от Европейския парламент единствено с цел улесняване на общуването между участниците в заседанието и в никакъв случай не представлява достоверен запис на разискванията.


Единствено оригиналното изказване или неговият редактиран писмен превод са достоверни.


При наличие на разлика между симултанния превод и оригиналното изказване (или редактирания писмен превод на изказването), оригиналното изказване (или неговият редактиран писмен превод) e с по-голяма тежест.


Използването на записи на устния превод за цели, различни от горепосочените, е забранено, освен ако Европейският парламент не е предоставил специално разрешение за това.

   
URL на видео потока
 
Постоянна url препратка към тази страница
 
Контакт и помощ