Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Търсене на видео запис от пленарното заседание

 
01-07-2014 Всички мандати
 
 
 
 

Откриване на заседанието

09:13 / 09:13 - 04-10-2018
 
Настоящ оратор
Dimitrios PAPADIMOULIS Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица Гърция
 
 
Заместник-председател
  • Европейски парламент
Член
  • Комисия по икономически и парични въпроси
  • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
  • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – бивша югославска република Македония
Заместник
  • Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие
  • Комисия по регионално развитие
  • Делегация за връзки с Китайската народна република
  • Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
  • Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2)
 
 
 
Оратор по темата
 
This event is also available on our multidevice player.
  • 09:13 Papadimoulis, Dimitrios (селекциониране)
Списък на темите: Чт, 04 X 2018
 
This event is also available on our multidevice player.
 
 
   
URL на видео потока
 
Постоянна url препратка към тази страница
 
Контакт и помощ