Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Търсене на видео запис от пленарното заседание

 
01-07-2014 Всички мандати
 
 
 
 

Откриване на заседанието

09:02 / 09:02 - 19-01-2017
 
Настоящ оратор
Ioan Mircea PAŞCU Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Румъния
 
 
Заместник-председател
  • Европейски парламент
Член
  • Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова
  • Комисия по външни работи
  • Подкомисия по сигурност и отбрана
  • Делегация за връзки с Япония
Заместник
  • Комисия по транспорт и туризъм
  • Делегация за връзки със Съединените американски щати
Заместник-председател
 
 
 
 
Опровержение: Устният превод в никакъв случай не представлява действителен запис на разискванията.

Симултанният превод на разискванията се предоставя от Европейския парламент единствено с цел улесняване на общуването между участниците в заседанието и в никакъв случай не представлява достоверен запис на разискванията.


Единствено оригиналното изказване или неговият редактиран писмен превод са достоверни.


При наличие на разлика между симултанния превод и оригиналното изказване (или редактирания писмен превод на изказването), оригиналното изказване (или неговият редактиран писмен превод) e с по-голяма тежест.


Използването на записи на устния превод за цели, различни от горепосочените, е забранено, освен ако Европейският парламент не е предоставил специално разрешение за това.

   
URL на видео потока
 
Постоянна url препратка към тази страница
 
Контакт и помощ