Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Търсене на видео запис от пленарното заседание

 
01-07-2014 Всички мандати
 
 
 
 

Commission statement - Switch between summer and winter time

15:05 / 15:05 - 27-10-2016
 
Можете да гледате материала на живо по EbS: достъп до програмата
 
 
 
Оратор по темата
 • 15:05 NAVRACSICS, Tibor 
 • 15:08 REUL, Herbert 
 • 15:12 AYALA SENDER, Inés 
 • 15:22 GERICKE, Arne 
 • 15:26 MEISSNER, Gesine 
 • 15:30 BENITO ZILUAGA, Xabier 
 • 15:39 TARAND, Indrek 
 • 15:40 REID, Julia 
 • 15:42 ZÁBORSKÁ, Anna 
 • 15:48 TARABELLA, Marc 
 • 15:49 JAKOVČIĆ, Ivan 
 • 15:52 KELLY, Seán 
 • 15:55 SCHREIJER-PIERIK, Annie 
 • 15:58 BECKER, Heinz K. 
 • 16:01 DELI, Andor 
 • 16:01 POSPÍŠIL, Jiří 
 • 16:04 Unknown speaker,  
 • 16:04 NAVRACSICS, Tibor 
 
 
Опровержение: Устният превод в никакъв случай не представлява действителен запис на разискванията.

Симултанният превод на разискванията се предоставя от Европейския парламент единствено с цел улесняване на общуването между участниците в заседанието и в никакъв случай не представлява достоверен запис на разискванията.


Единствено оригиналното изказване или неговият редактиран писмен превод са достоверни.


При наличие на разлика между симултанния превод и оригиналното изказване (или редактирания писмен превод на изказването), оригиналното изказване (или неговият редактиран писмен превод) e с по-голяма тежест.


Използването на записи на устния превод за цели, различни от горепосочените, е забранено, освен ако Европейският парламент не е предоставил специално разрешение за това.