Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Търсене на видео запис от пленарното заседание

 
01-07-2014 Всички мандати
 
 
 
 

Откриване на заседанието

09:02 / 09:02 - 13-12-2018
 
Настоящ оратор
Ioan Mircea PAŞCU Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Румъния
 
 
Заместник-председател
  • Европейски парламент
Член
  • Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова
  • Комисия по външни работи
  • Подкомисия по сигурност и отбрана
  • Делегация за връзки с Япония
Заместник
  • Комисия по транспорт и туризъм
  • Делегация за връзки със Съединените американски щати
Заместник-председател
 
 
 
Оратор по темата
 
This event is also available on our multidevice player.
  • 09:02 Paşcu, Ioan Mircea (селекциониране)
 
 
   
URL на видео потока
 
Постоянна url препратка към тази страница
 
Контакт и помощ