Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Откриване на заседанието

09:01 / 09:01 - 08-02-2018
 
Настоящ оратор
Sylvie GUILLAUME Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Франция
 
 
Заместник-председател
  • Европейски парламент
Член
  • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • Cпециална комисия относно тероризма
Заместник
  • Комисия по култура и образование
 
 
 
Оратор по темата
  • 09:01 Guillaume, Sylvie (селекциониране)
 
 
   
URL на видео потока
 
Постоянна url препратка към тази страница
 
Контакт и помощ