Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Откриване на заседанието

09:09 / 09:09 - 13-04-2016
 
Настоящ оратор
Martin SCHULZ Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Германия
 
 
Председател
  • Европейски парламент
Председател
  • Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
Член
 
 
 
Оратор по темата
  • 09:09 Schulz, Martin (селекциониране)
Списък на темите: Ср, 13 IV 2016
 
 
Опровержение: Устният превод в никакъв случай не представлява действителен запис на разискванията.

Симултанният превод на разискванията се предоставя от Европейския парламент единствено с цел улесняване на общуването между участниците в заседанието и в никакъв случай не представлява достоверен запис на разискванията.


Единствено оригиналното изказване или неговият редактиран писмен превод са достоверни.


При наличие на разлика между симултанния превод и оригиналното изказване (или редактирания писмен превод на изказването), оригиналното изказване (или неговият редактиран писмен превод) e с по-голяма тежест.


Използването на записи на устния превод за цели, различни от горепосочените, е забранено, освен ако Европейският парламент не е предоставил специално разрешение за това.

   
URL на видео потока
 
Постоянна url препратка към тази страница
 
Контакт и помощ