Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Откриване на заседанието

09:02 / 09:02 - 14-11-2017
 
Настоящ оратор
Mairead McGUINNESS Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Ирландия
 
 
Заместник-председател
  • Европейски парламент
Член
  • Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора
  • Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Заместник
  • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • Делегация за връзки с държавите от Южна Азия
  • Cпециална комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди
  • Комисия по конституционни въпроси
Заместник-председател
 
 
 
Оратор по темата
  • 09:02 McGuinness, Mairead (селекциониране)
Списък на темите: Вт, 14 XI 2017
 
 
Опровержение: Устният превод в никакъв случай не представлява действителен запис на разискванията.

Симултанният превод на разискванията се предоставя от Европейския парламент единствено с цел улесняване на общуването между участниците в заседанието и в никакъв случай не представлява достоверен запис на разискванията.


Единствено оригиналното изказване или неговият редактиран писмен превод са достоверни.


При наличие на разлика между симултанния превод и оригиналното изказване (или редактирания писмен превод на изказването), оригиналното изказване (или неговият редактиран писмен превод) e с по-голяма тежест.


Използването на записи на устния превод за цели, различни от горепосочените, е забранено, освен ако Европейският парламент не е предоставил специално разрешение за това.

   
URL на видео потока
 
Постоянна url препратка към тази страница
 
Контакт и помощ